Busca avanzada de obras

Operador Campo Valor

Coleccións

Axuda

Busca uno o varios términos en uno o varios campos enlazados por diferentes operadores. Y: busca los registros que contengan todos los términos indicados en los distintos campos de búsqueda; O: busca los registros que contengan cualquiera de los términos indicados; NO: busca aquellos registros que contengan el primer término indicado, pero no el segundo.

Os carácteres * e ? buscan termos que comparten unha mesma raíz ou palabras de ortografía dubidosa. Por exemplo: 'ilustr*', recuperará as palabras ilustrador, ilustracións, ilustrada, ilustrativo, etc.; e 'primiti?a' recuperará os termos primitiva e primitiua. Non deben usarse estes carácteres como inicio dun termo de busca.