Datos Abertos Vinculados

Esta sección contén diversos apartados que permiten explorar os siguientes contidos como Datos Abertos Vinculados:

  • Lista de Encabezamientos de Materias en Galego, publicada en formato SKOS.
  • Biblioteca Dixital de Galicia, segundo o Europeana Data Model.

Mediante o menú da esquerda, pode acceder a diferentes seccións para visualizar os datos:

Condicións de uso

Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen a reutilización da información do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, que se rexerá, con carácter xeral, pola Lei estatal 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público e as súas posteriores modificacións e normativa de desenvolvemento (Real Decreto 1495/2011) pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (Capítulo III do Título I) e polo Decreto 201/2011, de 13 de outubro, polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector autonómico de Galicia en Internet.
Todos os conxuntos de datos, se non se indica o contrario, publícanse baixo os termos da licenza Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0), que permite que os datos:
Se poidan copiar, distribuír e divulgar publicamente
Poidan servir como base a obras derivadas como resultado da súa análise ou estudo
Poidan utilizarse con fins comerciais e non comerciais
Este aviso legal recolle as condicións xerais que rexen a reutilización da información do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, que se rexerá, con carácter xeral, pola Lei estatal 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público e as súas posteriores modificacións e normativa de desenvolvemento (Real Decreto 1495/2011) pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (Capítulo III do Título I) e polo Decreto 201/2011, de 13 de outubro, polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector autonómico de Galicia en Internet.

Todos os conxuntos de datos, se non se indica o contrario, publícanse baixo os termos da licenza Creative Commons-Reconocimiento (CC-BY 3.0), que permite que os datos:

  • Se poidan copiar, distribuír e divulgar publicamente
  • Poidan servir como base a obras derivadas como resultado da súa análise ou estudo
  • Poidan utilizarse con fins comerciais e non comerciais

Para máis información sobre as condicións de uso dos datos ofrecidos pola Xunta de Galicia, pódese consultar o apartado de condicións de uso do portal de datos abertos da Xunta de Galicia.