Publicación: Diario de avisos de La Coruña   Buscar números por fecha

 1. Agosto (25)

  1. Ano XIV Número 7968 - 1884 agosto 7

  2. Ano XIV Número 7969 - 1884 agosto 8

  3. Ano XIV Número 7970 - 1884 agosto 9

  4. Ano XIV Número 7971 - 1884 agosto 10

  5. Ano XIV Número 7972 - 1884 agosto 11

  6. Ano XIV Número 7973 - 1884 agosto 12

  7. Ano XIV Número 7974 - 1884 agosto 13

  8. Ano XIV Número 7975 - 1884 agosto 14

  9. Ano XIV Número 7976 - 1884 agosto 15

  10. Ano XIV Número 7977 - 1884 agosto 16

  11. Ano XIV Número 7978 - 1884 agosto 17

  12. Ano XIV Número 7979 - 1884 agosto 18

  13. Ano XIV Número 7980 - 1884 agosto 19

  14. Ano XIV Número 7981 - 1884 agosto 20

  15. Ano XIV Número 7982 - 1884 agosto 21

  16. Ano XIV Número 7983 - 1884 agosto 22

  17. Ano XIV Número 7984 - 1884 agosto 23

  18. Ano XIV Número 7985 - 1884 agosto 24

  19. Ano XIV Número 7986 - 1884 agosto 25

  20. Ano XIV Número 7987 - 1884 agosto 26

  21. Ano XIV Número 7988 - 1884 agosto 27

  22. Ano XIV Número 7989 - 1884 agosto 28

  23. Ano XIV Número 7990 - 1884 agosto 29

  24. Ano XIV Número 7991 - 1884 agosto 30

  25. Ano XIV Número 7992 - 1884 agosto 31

 2. Septiembre (30)

  1. Ano XIV Número 7993 - 1884 setembro 1

  2. Ano XIV Número 7994 - 1884 setembro 2

  3. Ano XIV Número 7995 - 1884 setembro 3

  4. Ano XIV Número 7996 - 1884 setembro 4

  5. Ano XIV Número 7997 - 1884 setembro 5

  6. Ano XIV Número 7998 - 1884 setembro 6

  7. Ano XIV Número 7999 - 1884 setembro 7

  8. Ano XIV Número 8000 - 1884 setembro 8

  9. Ano XIV Número 8001 - 1884 setembro 9

  10. Ano XIV Número 8002 - 1884 setembro 10

  11. Ano XIV Número 8003 - 1884 setembro 11

  12. Ano XIV Número 8004 - 1884 setembro 12

  13. Ano XIV Número 8005 - 1884 setembro 13

  14. Ano XIV Número 8006 - 1884 setembro 14

  15. Ano XIV Número 8007 - 1884 setembro 15

  16. Ano XIV Número 8008 - 1884 setembro 16

  17. Ano XIV Número 8009 - 1884 setembro 17

  18. Ano XIV Número 8010 - 1884 setembro 18

  19. Ano XIV Número 8011 - 1884 setembro 19

  20. Ano XIV Número 8012 - 1884 setembro 20

  21. Ano XIV Número 8013 - 1884 setembro 21

  22. Ano XIV Número 8014 - 1884 setembro 22

  23. Ano XIV Número 8015 - 1884 setembro 23

  24. Ano XIV Número 8016 - 1884 setembro 24

  25. Ano XIV Número 8017 - 1884 setembro 25

  26. Ano XIV Número 8018 - 1884 setembro 26

  27. Ano XIV Número 8019 - 1884 setembro 27

  28. Ano XIV Número 8020 - 1884 setembro 28

  29. Ano XIV Número 8021 - 1884 setembro 29

  30. Ano XIV Número 8022 - 1884 setembro 30

 3. Octubre (31)

  1. Ano XIV Número 8023 - 1884 outubro 1

  2. Ano XIV Número 8024 - 1884 outubro 2

  3. Ano XIV Número 8025 - 1884 outubro 3

  4. Ano XIV Número 8026 - 1884 outubro 4

  5. Ano XIV Número 8027 - 1884 outubro 5

  6. Ano XIV Número 8028 - 1884 outubro 6

  7. Ano XIV Número 8029 - 1884 outubro 7

  8. Ano XIV Número 8030 - 1884 outubro 8

  9. Ano XIV Número 8031 - 1884 outubro 9

  10. Ano XIV Número 8032 - 1884 outubro 10

  11. Ano XIV Número 8033 - 1884 outubro 11

  12. Ano XIV Número 8034 - 1884 outubro 12

  13. Ano XIV Número 8035 - 1884 outubro 13

  14. Ano XIV Número 8036 - 1884 outubro 14

  15. Ano XIV Número 8037 - 1884 outubro 15

  16. Ano XIV Número 8038 - 1884 outubro 16

  17. Ano XIV Número 8039 - 1884 outubro 17

  18. Ano XIV Número 8040 - 1884 outubro 18

  19. Ano XIV Número 8041 - 1884 outubro 19

  20. Ano XIV Número 8042 - 1884 outubro 20

  21. Ano XIV Número 8043 - 1884 outubro 21

  22. Ano XIV Número 8044 - 1884 outubro 22

  23. Ano XIV Número 8045 - 1884 outubro 23

  24. Ano XIV Número 8046 - 1884 outubro 24

  25. Ano XIV Número 8047 - 1884 outubro 25

  26. Ano XIV Número 8048 - 1884 outubro 26

  27. Ano XIV Número 8049 - 1884 outubro 27

  28. Ano XIV Número 8050 - 1884 outubro 28

  29. Ano XIV Número 8051 - 1884 outubro 29

  30. Ano XIV Número 8052 - 1884 outubro 30

  31. Ano XIV Número 8053 - 1884 outubro 31

 4. Noviembre (28)

  1. Ano XIV Número 8054 - 1884 novembro 1

  2. Ano XIV Número 8055 - 1884 novembro 2

  3. Ano XIV Número 8056 - 1884 novembro 3

  4. Ano XIV Número 8057 - 1884 novembro 4

  5. Ano XIV Número 8058 - 1884 novembro 5

  6. Ano XIV Número 8059 - 1884 novembro 6

  7. Ano XIV Número 8060 - 1884 novembro 7

  8. Ano XIV Número 8061 - 1884 novembro 8

  9. Ano XIV Número 8062 - 1884 novembro 9

  10. Ano XIV Número 8063 - 1884 novembro 10

  11. Ano XIV Número 8064 - 1884 novembro 11

  12. Ano XIV Número 8065 - 1884 novembro 12

  13. Ano XIV Número 8066 - 1884 novembro 13

  14. Ano XIV Número 8067 - 1884 novembro 14

  15. Ano XIV Número 8068 - 1884 novembro 15

  16. Ano XIV Número 8069 - 1884 novembro 16

  17. Ano XIV Número 8070 - 1884 novembro 17

  18. Ano XIV Número 8071 - 1884 novembro 18

  19. Ano XIV Número 8072 - 1884 novembro 19

  20. Ano XIV Número 8073 - 1884 novembro 20

  21. Ano XIV Número 8074 - 1884 novembro 21

  22. Ano XIV Número 8075 - 1884 novembro 22

  23. Ano XIV Número 8077 - 1884 novembro 24

  24. Ano XIV Número 8078 - 1884 novembro 25

  25. Ano XIV Número 8080 - 1884 novembro 27

  26. Ano XIV Número 8081 - 1884 novembro 28

  27. Ano XIV Número 8082 - 1884 novembro 29

  28. Ano XIV Número 8083 - 1884 novembro 30

 5. Diciembre (30)

  1. Ano XIV Número 8084 - 1884 decembro 1

  2. Ano XIV Número 8085 - 1884 decembro 2

  3. Ano XIV Número 8086 - 1884 decembro 3

  4. Ano XIV Número 8087 - 1884 decembro 4

  5. Ano XIV Número 8088 - 1884 decembro 5

  6. Ano XIV Número 8089 - 1884 decembro 6

  7. Ano XIV Número 8090 - 1884 decembro 7

  8. Ano XIV Número 8091 - 1884 decembro 8

  9. Ano XIV Número 8092 - 1884 decembro 9

  10. Ano XIV Número 8093 - 1884 decembro 10

  11. Ano XIV Número 8094 - 1884 decembro 11

  12. Ano XIV Número 8095 - 1884 decembro 12

  13. Ano XIV Número 8096 - 1884 decembro 13

  14. Ano XIV Número 8097 - 1884 decembro 14

  15. Ano XIV Número 8098 - 1884 decembro 15

  16. Ano XIV Número 8099 - 1884 decembro 16

  17. Ano XIV Número 8100 - 1884 decembro 17

  18. Ano XIV Número 8101 - 1884 decembro 18

  19. Ano XIV Número 8102 - 1884 decembro 19

  20. Ano XIV Número 8103 - 1884 decembro 20

  21. Ano XIV Número 8104 - 1884 decembro 21

  22. Ano XIV Número 8105 - 1884 decembro 22

  23. Ano XIV Número 8106 - 1884 decembro 23

  24. Ano XIV Número 8107 - 1884 decembro 24

  25. Ano XIV Número 8108 - 1884 decembro 25

  26. Ano XIV Número 8109 - 1884 decembro 27

  27. Ano XIV Número 8101 - 1884 decembro 28

  28. Ano XIV Número 8102 - 1884 decembro 29

  29. Ano XIV Número 8103 - 1884 decembro 30

  30. Ano XIV Número 8104 - 1884 decembro 31