ESTATÍSTICAS XERAIS
Estadística General
Número de obras 177
Número de grupos de obxectos multimedia 179
Número de grupos de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto 1
Número de obxectos multimedia 179
Número de obxectos multimedia con posibilidade de busca en texto 1
Autores e colaboradores 102
Materias 218
OBXECTOS MULTIMEDIA POR BIBLIOTECA
Biblioteca Núm. grupos de obxectos multimedia Núm. obxectos multimedia
Asignados a bibliográficos 179 179
Total 179 179
OBXECTOS MULTIMEDIA POR BIBLIOTECA
RANGO DE DATAS DAS OBRAS
Rango Fechas Ano
Ano do documento máis antigo 1985
Ano do documento máis moderno 2015